ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЛІЦЕЮ №33 М.ЖИТОМИРА

Права та обов’язки здобувачів освіти

Здобувачі освіти зобов’язані:

 1. Виконувати вимоги Статуту, правила внутрішнього розпорядку.

 2. Оволодівати знаннями, практичними навичками.

 3. Дбайливо ставитись до майна навчального закладу, державного майна; поважати приватну власність.

 4. Дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вид.

 5. Не запізнюватись на уроки та не пропускати уроків без поважних причин.

 6. Дотримуватись загальних правил поведінки в громадських місцях та транспорті.

 7. Дбати про чистоту і порядок навколишнього середовища.

 8. Керуватися у своїй діяльності загальнолюдськими цінностями.

 9. Дотримуватись правил загальнолюдської моралі: правди, справедливості.

 10. Дотримуватись правил громадського співіснування.

 11. З повагою ставитись до свобод, прав, гідності інших людей.

 12. Зміцнювати авторитет ліцею.

 13. Підтримувати та продовжувати традиції закладу освіти.

 14. Дбати про власне здоров’я та безпеку, здоров’я і безпеку інших людей.

 15. Не вживати алкогольних та наркотичних речовин, не палити.

 16. Бути ввічливим, милосердним у ставленні до інших людей.

 17. Займатися своїм самовдосконаленням, самовихованням, працювати сумлінно.

 18. Розвивати свої здібності.

 19. Розвивати почуття відданості, патріотизму, гуманізму, працелюбності, стриманості, доброти та інші чесноти.

 20. Поважати культурно-національні, духовні, історичні цінності України, державного і соціального устрою.

 21. Поважати вчителя та його власний час.

 22. Виконувати завдання вчителів та дорослих.

 23. Бути тактовним у ставленні до інших людей.

 24. Бути вдячним за допомогу.

 25. Завжди виконувати свої обіцянки.

 26. Бути вимогливим до себе.

 27. Слідкувати за своєю мовою, мімікою при спілкуванні з іншими людьми.

 28. Поважати батьків, людей похилого віку, поводити себе ввічливо. Вітатися першими: молодший до старшого, хлопець до дівчини, подавати руку: старший молодшому, дівчина хлопцеві.

Здобувачі освіти мають право:

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля  (вихованців);

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.

Здобувачі освіти зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку;

– бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни;

– піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

– дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

– діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;

– дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

– дотримуватися ділового стилю одягу;

– займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Здобувачам освіти забороняється:

– допускати прояви грубості, вульгарності;

– палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

– використовувати петарди;

– вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

– псувати державне, громадське та особисте майно;

– користуватися мобільним телефоном під час навчальних занять.

Заохочення і покарання здобувачів освіти:

Здобувачі освіти, які відзначилися у навчанні, праці, заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”.

По закінченні навчального закладу здобувачі освіти, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

– зауваження вчителя;

– зауваження чи догана директора школи;

– догана директора школи у присутності всіх учнів на нараді;

– направлення подання щодо порушника до служби у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

– клопотання про позбавлення учня статусу , виключення із закладу освіти.

Рішення про позбавлення статусу здобувача освіти приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах дітей міської ради.

Здобувачі освіти, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються із закладу освіти.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню  здобувачами освіти матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

Правила поведінки на уроках

 1. Здобувачі освіти зобов’язані приходити до школи за 10-15 хвилин до початку занять.

 2. Заборонено перебувати в класах на заняттях у верхньому одязі.

 3. Одяг дитини має бути чистим і охайним.

 4. Діти входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.

 5. Під час уроку не можна створювати галас, без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

 6. Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.

 7. Здобувачі освіти повинні охайно вести щоденник і надавати його вчителю без будь-яких заперечень.

 8. Здобувач освіти повинен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

 9. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

Правила поведінки під час перерви

 1. Під час перерви здобувач освітим зобов’язаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

 2. Під час перерви забороняється:

  1.  бігати сходами, коридорами та в класних приміщеннях;

  2.  штовхатися або грати у м’яча у приміщеннях, не пристосованих для цього;

  3.  сваритися між собою та зі сторонніми людьми, з’ясовувати стосунки за погані слова, битися.

 3. У шкільній їдальні діти повинні виконувати вимоги вчителів, працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

 4. Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

 5. Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *