ПРО НАС

Заходь у храм наук прекрасних,
розумним і старанним будь,
твори, навчайся, розвивайся,
знання у школі ти здобудь! 

Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№33 вітає вас на нашому офіційному сайті!

Ми, вчительська, учнівська та батьківська спільнота, працюючи для учнів нашої школи всіх поколінь, прагнемо створити школу розвитку особистості шляхом втілення інноваційних технологій, компетентнісного та діяльнісного підходу  до навчання та виховання, застосування командної роботи, взаємопідтримки, довіри і поваги.

Структура та органи управління закладом

Директор школи – Осницький Йосип Павлович

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Дзюмага Наталія Зіновіївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Степчина Людмила Анатоліївна

Заступник директора з виховної роботи – Герасимчук Світлана Олегівна

Заступник директора з господарської частини – Дідківський Анатолій Іванович

На початок 2020-2021 навчального року в закладі функціонує 33 класи, із них  : 1-4-х – 13 класів, 5-9-х – 17 класів , 10-11-х класів – 3 класи.

Мова навчання – українська. Станом на 01.09.2020 року у школі налічувалося 989 учнів. Середня наповнюваність класів складає 29-30 учнів.

Усі діти мікрорайону школи охоплені навчанням. Ураховуючи, що багато років школа співпрацює з ДНЗ № 33, 56, 42, ми маємо спільний план наступності в роботі та працюємо за спільним проектом «Впевнений старт. Крокуємо до першого класу».

З метою задоволення освітніх потреб учнів і збереження учнівського контингенту в школі функціонують класи: з українською мовою навчання, класи з українською мовою навчання з вивченням російської мови, класи з українською мовою навчання з вивченням німецької мови, класи з українською мовою навчання з вивченням польської мови .

Нагальне завдання сьогодення для кожного керівника — сформувати такий корпус педагогічних працівників, які були б не лише компетентними і професійно підготовленими фахівцями, а й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння комп’ютерною технікою і новітніми інформаційними технологіями, готовими до постійного вдосконалення та підвищення культурно-інтелектуального рівня. Школа забезпечена на 100% штатними працівниками. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Станом на 1 вересня 2020 р. педагогічний колектив школи налічує 80 учителів:

  • учителів вищої кваліфікаційної категорії – 41

  • учителів першої кваліфікаційної категорії – 19

  • учителів другої кваліфікаційної категорії – 4

  • учителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст» – 16

Цілеспрямоване професійне вдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи школи. 70% вчителів мають вищу та І кваліфікаційну категорії.  Адміністрація школи надає можливість кожному педагогічному працівнику удосконалювати свою фахову майстерність.

  • мають педагогічне звання «учитель-методист» — 13
  • мають педагогічне звання «старший учитель» — 14
  • мають педагогічне звання «керівник гуртка-методист» — 1
  • мають педагогічне звання «практичний психолог-методист» – 1.

Методична робота школи спрямована на інтеграцію в європейський освітній простір через вибір і оновлення методичних прийомів роботи з учнями.

Виходячи з вимог Державних стандартів освіти колектив закладу колектив розпочинає роботу над новою науково-методичною проблемою “Реалізація основних напрямків оновлення освітніх процесів із урахуванням вимог сучасної школи”.

Організація методичної роботи здійснюється через апробацію нових педагогічних технологій, діагностику й систематизацію результатів, підбиття підсумків, організацію практичних семінарів, вивчення та узагальнення досвіду вчителів.

Сьогодні перед сучасною школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й розвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Основне завдання школи – навчати і виховувати дітей, забезпечити їх протягом навчального періоду якісними знаннями.

У вирішенні актуальних проблем сучасної освіти суттєву  роль відіграє система соціально-психологічного супроводу діяльності навчального закладу, яку забезпечує соціально-психологічна служба. Метою спільної роботи практичного психолога і соціального педагога у школі  є створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки усіх учасників навчально-виховного процесу.

Соціально-психологічною службою проводиться консультативна, психодіагностична, профілактична, корекційно-відновлювальна робота, здійснюється психологічна просвіта та зв’язок з громадськими інституціями.

У школі для дитини з особливими потребами , з метою інтеграції в загальноосвітній простір, організовано інклюзиве навчання за моделлю постійної повної інтеграції. Вона передбачає навчання дитини, яка має відповідні психо-фізичні порушення , на рівні зі здоровими дітьми загальноосвітнього класу. Дозування часу інтеграції немає, зміст спільної діяльності не регламентується. Інклюзивна освіта забезпечується педагогами загальноосвітніх класів.

Адміністрація школи залучає до організації інклюзивного навчання інформаційно-методичний ресурс та кадровий потенціал міського управління освіти щодо проведення консультативно-роз’яснювальної роботи.

Необхідність розширення й поглиблення змісту педагогічної реабілітації у практичній діяльності зумовили перегляд засад організації логопедичної роботи з дітьми.

Одним з найважливіших чинників готовності дитини до шкільного навчання є володіння фонетично та граматично правильним зв’язним мовленням. Тому у школі відкрито логопедичний пункт.

Школа – це простір дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу направлена на те, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Основні напрями виховної роботи здійснюються відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Основними ідеями виховної системи школи є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.

Значне місце у виховній роботі школи посідає організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу  Наш час потребує лідерів нової формації . Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенційним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.  Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві.

На базі школи діють різноманітні гуртки та спортивні секції : зразковий ансамбль народних інструментів «Веселі музики», вокальний ансамбль «Юність», писанкарства, дебатний клуб “Демосфен”, танцювальний, шаховий, «Влучний стрілок», спортивні секції з футболу, баскетболу та настільного тенісу.   Гуртковою роботою в школі  охоплено понад 500 учнів, а  це становить 60%  від загальної кількості учнів, у шкільних гуртках – понад 200 чоловік (25%). Учасники гуртків та секцій протягом року беруть участь в різноманітних міських та обласних  конкурсах.

Фізична культура та спорт є складовою частиною виховного процесу і мають важливе значення у формуванні основ здорового способу життя, духовного і фізичного розвитку дітей.

У школі існують різноманітні форми фізичного виховання: уроки з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня ( фізкультурні хвилинки під час занять, ігри та вправи на перервах), позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання).
Фізичне виховання учнів проводиться диференційовано з урахуванням віку, статі та стану їх здоров’я і рівня фізичної підготовленості. Важливе значення має регулярний лікарський контроль за здоров’ям учнів.